บ้านเกิดเมืองนอน

อำเภอเชียงแสน

กล้วยนี้พบตามป่าดิบเขตร้อน มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นเป็นกลุ่มบริเวณที่ชื้นตามชายป่าและหุบเขา ทุกส่วนของต้นมียาง ติดผลตลอดปี เนื้อกล้วยมีสีขาวและเนื้อบาง เมล็ดสีดำ มีจำนวนมาก และแข็ง เป็นอาหารของสัตว์ป่า กล้วยพันธุ์นี้มีชื่อว่า"กล้วยป่า"

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมีอุโบสถหลังหนึ่ง ก่อด้วยศิลาแลงบนฐานประทักษิณ ในอุโบสถปรากฏแนวแท่นอาสนสงฆ์และแท่นพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่ยังเหลือร่องรอยอยู่ เดิมเป็นวิหารแล้วเปลี่ยนเป็นอุโบสถสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดนี้มีชื่อว่า"วัดสิงห์"

อำเภอเมืองบุรีรัมย์

สถานีรถไฟบุรีรัมย์ เที่ยวขึ้นรอบแรกจากกรุงเทพไปอุบลราชธานี ถึงสถานี 02:22 เที่ยวสุดท้ายจากกรุงเทพไปอุบลราชธานี ถึงสถานี 23:38 เที่ยวล่องรอบแรก จากสุรินทร์ไปกรุงเทพ ถึงสถานี 06:05 และเที่ยวล่องรอบสุดท้ายจากอุบลราชธานีไปกรุงเทพ ถึงสถานี 23:40

อำเภอเวียงสา

แม่น้ำน่านมีต้นกำเนิดในเทือกเขาหลวงพระบาง เมื่อไหลมาถึงอำเภอท่าปลา จะถูกกั้นด้วยเขื่อนสิริกิติ์ ก่อนไหลไปรวมกับแม่น้ำปิงที่นครสวรรค์ ในช่วงน้ำหลากปลายเดือนกันยายน สีน้ำจะขุ่นแดงและมวลน้ำมีปริมาณมาก แม่น้ำน่านมีความยาวทั้งสิ้น 740 กิโลเมตร

อำเภอเมืองนครพนม

สถานีขนส่งนครพนม โดยรอบมีร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารตามสั่ง สามล้อ และแท็กซี่ นอกจากกรุงเทพ เส้นทางภาคอีสานมีมุกดาหาร ขอนแก่น อุดรธานี ศรีสงคราม นาหว้า บ้านแพง ภาคใต้มีนครศรีธรรมราช ภาคเหนือมีเชียงใหม่ เชียงราย ส่วนต่างประเทศมีท่าแขกของฝั่งลาว

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ต้นจากเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดเดียวที่อยู่ในป่าชายเลน กระจายพันธุ์ตั้งแต่เอเชียใต้ไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลมีเปลือกแข็งเป็นทะลายตามภาพทางขวา ข้างในมีเนื้อสีขาว บริเวณแม่น้ำบางปะกงจะมีอยู่มาก ชาวบ้านนำเนื้อจากมาผสมกับน้ำเชื่อมใส่นำแข็งกินชื่นใจ

จับจ่ายใช้สอย

ป่าเขาลำเนาไพร

เริงคลื่นรื่นทะเล

รอยอารยธรรม

วิถีชีวิตชุมชน

พบปะสังสรรค์

เบี้ยบ้ายรายทาง

TODAY THIS MONTH TOTAL
22 1205 16311
Copyright : 2018 KarnDernTang.com ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ตามกฎหมาย ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

Scroll To Top