เกาะระ

คำอธิบาย


เกาะระเป็นเกาะขนาดใหญ่ ลักษณะของเกาะทอดตัวเป็นแนวยาวคล้ายกับลูกศร โดยหัวลูกศรจะอยู่ทางใต้ของเกาะ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาตั้งแต่เหนือจรดใต้ ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น ทางตะวันออกของเกาะเป็นป่าชายเลนตลอดชายฝั่ง ส่วนฝั่งตะวันตกเป็นแนวหาดทราย ซึ่งมีอยู่หลายอ่าว เช่น อ่าวปอ อ่าวตังหน อ่าวสน อ่าวกุนิง ฯลฯ และมีพื้นที่ราบบางส่วนเข้ามาถึงกลางเกาะอยู่ทางตะวันตก ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้มีต้นไม้นานาพันธุ์และสัตว์ป่ามากมาย นอกจากนี้ยังมีชุมชมเผ่ามอร์แกนอาศัยอยู่บนเกาะด้วย

ในอดีต เกาะระเป็นเกาะที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งในอดีตทหารญี่ปุ่นเคยใช้เป็นที่พำนักเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีทั้งสัตว์ป่า พืชผัก และผลไม้ที่สามารถนำมาเป็นเสบียงได้ เกาะระจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า"เกาะญี่ปุ่น"ก่อนจะมาถึงเกาะนี้ ข้อมูลเกาะระในหัวของทีมงานมีน้อยจริงๆ รู้แค่ว่า เกาะนี้มีภูเขาและหาดทรายก็เท่านั้น แต่หลังจากไปทำตัวกลมกลืนกับธรรมชาติแล้ว ระบบประมวลผลของทีมงานก็ช่วยให้เนื้อหาชิ้นนี้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ขนาดนั่งเรือตอนขากลับ ความทรงจำดีๆยังทำให้ทีมงานต้องหันหลังกลับมามองเกาะระอยู่เลย  
- เรามาเริ่มทำความเข้าใจเกาะระเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เห็นภาพรวม
บน – สิ่งแรกที่ทุกคนต้องเห็นคือ เกาะระ ภาพนี้เป็นเพียงบางส่วนของเกาะทางทิศตะวันออก เราจะเห็นภูเขาที่ครอบคลุมเกาะเป็นส่วนใหญ่และมีป่าชายเลนขึ้นเลียบตลอดแนวชายฝั่ง
- ขอสำรวจภูเขาก่อน
ซ้ายบน – ภูเขาบนเกาะมีสภาพเป็นป่าดิบชื้น ความสูงอยู่ในระดับร้อยกว่าเมตรถึงสองร้อยเมตร ส่วนธรรมชาติยังคงสมบูรณ์มาก และแม้ป่าบนภูเขาจะรกทึบ แต่ทีมงานก็ยังได้ยินเสียงนกกาฮังอยู่เหนือยอดไม้ด้วย
ขวาบน – ต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ตลอดทางบนภูเขา บรรยากาศครึ้มและร่มรื่น จึงเป็นทำเลสำหรับนกแก๊กในการหาโพรงทำรัง
ซ้ายล่าง – ด้วยลักษณะภูมิประเทศร้อนชื้นและมีฝนตกเกือบตลอดปี พันธุ์ไม้ต่างๆบนภูเขาจึงมีนับไม่ถ้วน เช่น ตะเคียน กระบาก เพกา หวาย เถาวัลย์ ฯลฯ
ขวาล่าง – บนเกาะก็มีแหล่งน้ำจืดเช่นกัน ถึงแม้เกือบทั้งเกาะจะเป็นแนวภูเขา แต่ก็เป็นภูเขาที่ไม่สูงมาก ส่วนใหญ่อยู่ระดับร้อยกว่าเมตร โดยยอดเขาสูงสุดมีความสูงราวสองร้อยกว่าเมตร ต้นน้ำในป่าจึงเป็นช่วงสั้น ทำให้ฤดูแล้ง น้ำแห้งขอด แต่ถ้าเป็นฤดูฝน น้ำจะไหลลงมาจากที่สูงในลักษณะธารน้ำตามแนวก้อนหินนี้
หลายคนคงนึกหน้าตาของภูเขาออกบ้างแล้ว ต่อไปเป็นพื้นราบกลางเกาะบ้าง
บน – พื้นที่ด้านทิศตะวันตกของเกาะจากชายฝั่งเข้ามาถึงกลางเกาะเป็นพื้นที่ราบอยู่หลายจุด อย่างเช่นโซนนี้ที่มีต้นหญ้าเตี้ยๆขึ้นปกคลุม ตัวอย่างพันธุ์ไม้บริเวณนี้ก็เช่น สะเม็ดขาว สะเม็ดแดง ฯลฯ
ซ้ายบน – น้ำจืดที่ขังอยู่กลางเกาะเป็นแอ่งอยู่หลายจุด บางจุดแห้ง บางจุดมีน้ำท่วมขัง
ซ้ายล่าง – เบื้องหน้าของเราเป็นดงหญ้าแดง(ที่สูงเกือบเท่าตัวคน) ใครเดินเข้าไป เล่นซ่อนหาได้เลย
ขวา – นอกจากป่าโปร่งๆแล้ว พื้นราบก็มีป่าทึบด้วย บริเวณนี้เป็นดงต้นกะพ้อที่ขึ้นอยู่มากมาย ตลอดทางยังมีต้นไม้อีกนับไม่ถ้วน เช่น ไทร เตย ยาง ฯลฯ
ล่าง – มัวแต่ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อยู่ดีๆทัศนียภาพบนเกาะระก็เปลี่ยนเป็นสวยจนทีมงานปรับตัวแทบไม่ทัน (จากภาพ จากชายฝั่งเข้ามา ในยามน้ำหนุนสูง จะเกิดเป็นคลองน้ำทะเลที่ไหลเชื่อมเข้าเกาะ และคลองสวยๆน้ำใสๆนี้มีชื่อว่า“คลองตังหน”)
ยังเดินอยู่บนเกาะอีกสักรูป
ซ้ายบน -
น้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นมา ทำให้เกิดสภาพเป็นน้ำกร่อย ป่าจากที่อยู่เข้ามาในเกาะ ทำให้เรามีโอกาสลิ้มรสความหอมหวานของลูกจากได้
- จากพื้นราบกลางเกาะ เรามุ่งหน้าเข้าป่าชายเลนทางทิศตะวันออกของเกาะดีกว่า
สำหรับป่าชายเลนกินระยะทางกว่าสิบกิโลเมตรตลอดแนวชายฝั่งของเกาะระ
ขวาบน – สองข้างทางมีแต่ต้นโกงกางและดินเลน ทีมงานต้องทำตัวสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก เหยียบรากบ้าง ย่ำดินเหนอะหนะบ้าง
ซ้ายกลางบน – การเดินป่าชายเลนในช่วงน้ำลดถือเป็นตัวเลือกที่ถูก เพราะถ้าเรามาตอนน้ำขึ้น คุณรู้ไหมว่า น้ำทะเลแถบนี้จะอยู่ระดับหน้าอกเราทันที
ซ้ายกลางล่าง – ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ตลอดแนวชายฝั่ง ตัวอย่างสังคมพืชโซนนี้ก็เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสมดำ ฝาด ถั่วขาว ตะบูนขาว เหงือกปลาหมอ ฯลฯ ส่วนสัตว์น้ำก็เช่น หอยชักตีน ปูดำ หอยกัน ปลากะพง ฯลฯ
- ต่อไปเป็นเรื่องราวของหาดทรายฝั่งตะวันออกของเกาะ เราไปชมตัวอย่างหาดทรายสักสองอ่าวกัน
ซ้ายกลางล่าง – หาดตังหนเงียบสงบ ยามนี้มีแต่เสียงน้ำทะเลซัดเข้าหาฝั่ง (จากภาพ บนหาดเกาะระมีสภาพเป็นป่าชายหาด ต้นไม้ริมหาดมีอีกมาก เช่น สนทะเล ผักบุ้งทะเล โพทะเล ฯลฯ)
ขวาล่าง – น้ำทะเลสวยและน่าเล่นจริงๆ 

หาดต่อไปก็คือ...
ซ้ายบน – หาดสน
ขวาบน -
หาดสนมีน้ำทะเลใสแค่ไหน ให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินเอง ส่วนทีมงานขอตัวไปกระโดดลงน้ำดัง”ตู้ม”ก่อน
- ภาพรวมของเกาะระเป็นอันเสร็จพิธี หวังว่าผู้อ่านคงนึกหน้าตาออกไม่มากก็น้อย ตอนนี้ทีมงานขอเก็บรายละเอียดตามรายทางมาฝาก นั่นคือ พืชและสัตว์ ขอเริ่มจากสัตว์ก่อน เกาะนี้มีสัตว์ป่าอาศัยมากมาย ทีมงานทั้งได้ยินเสียง พบร่องรอย เห็นรัง และเจอตัว เช่น ลิงแสม ตัวนิ่ม กวางป่า ค่างแว่น อีเห็น นกเอี้ยงสาลิกา นกฮูก เต่าหับ กิ้งก่า หมูป่า งูเหลือม นกจาบคาหัวสีส้ม ตัวเงินตัวทอง แมงงวงช้าง ฯลฯ
ซ้ายกลางบน – กระรอกป่าสีน้ำตาล
ซ้ายกลางล่าง – แมงมุมสีสันแปลกตาตัวนี้ชักใยขวางใบหน้าทีมงานพอดี
- ต่อไปเป็นเรื่องราวของพืชสักเล็กน้อย
ผลไม้ต่างๆในป่ามีให้เห็นอยู่เป็นระยะ เช่น มะม่วงป่า ระกำ มะไฟกา มะปริง ฯลฯ ตอนนี้เราไปชมพืชผลกันบ้าง
ซ้ายล่าง – ต้นเมื่อย (จากภาพ ต้นเมื่อยเป็นไม้เถา)
ขวาล่าง – ธรรมชาติบางทีก็เลียนแบบได้ชวนขนหัวลุก กิ่งไม้ต้นนี้ขดกันเป็นเกลียวจนเหมือนงูเหลือมเลื้อยอยู่บนต้น ถ้าใครมาเดินป่าตอนกลางคืน แล้วเห็นภาพนี้เข้าจังๆ มีสิทธิ์นึกถึงหนังเรื่องโกยเถอะโยมทันที
- สำหรับใครที่สนใจมาสัมผัสเกาะระ สามารถติดต่อทัวร์หรือเรือจากท่าเรือบนฝั่งได้ หรือถ้าใครอยู่บนเกาะพระทอง ก็สามารถติดต่อเรือจากที่พักบนเกาะได้เช่นกัน บนเกาะระไม่มีที่พักใดๆ ยกเว้นหมู่บ้านชาวมอร์แกนที่อาศัยอยู่ทางตะวันออกของเกาะ ดังนั้นโปรแกรมจึงเป็นแบบ One Day Trip และสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเพื่อให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวได้ เช่น ลุยมาก ลุยน้อย ฯลฯ อย่างไรก็แล้วแต่ นักท่องเที่ยวยังต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายอยู่ดี เพราะเราต้องเดินติดต่อกันเป็นชั่วโมงๆกลางธรรมชาติ มีขึ้นลงเขาที่ลาดชันต่างกัน เดินกลางแจ้ง และย่ำดินแฉะๆในป่าชายเลน


TODAY THIS MONTH TOTAL
138 3058 261513
Copyright : 2018 KarnDernTang.com ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ตามกฎหมาย ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

Scroll To Top