ตลาดเกษตร

คำอธิบาย


(สามารถคลิกอ่านคำอธิบายของกินของใช้ได้ที่"คำอธิบาย")

ตลาดเกษตรมีตัวอาคารตลาดเป็นทรงสี่เหลี่ยม โดยแต่ละด้านมีเส้นทางดังนี้

1. ด้านที่หนึ่งติดถนนอ๋องซิมผ่าย มีทางเข้าออกตลาด 5 ช่องคือ
- ประตูเข้าออกอาคารตลาดทั้งหมดสามประตู
- ทางลาดรถเข็นขึ้นลงอาคารตลาด
- และตรอกเข้าออกข้างอาคารทางซ้าย
2. ด้านที่สองติดถนนดิลกอุทิศ 2 ด้านนี้มีกำแพงปูนบริเวณริมอาคารทั้งสองมุมอาคาร ยกเว้นช่วงกลางที่เปิดโล่งกว้างเป็นทางเข้าออกอาคาร ซึ่งเราสามารถเดินผ่านแผงลอยตลาดโต้รุ่ง(ที่เก็บแผงอยู่)เข้ามาได้ รวมทั้งทางลาดรถเข็นขึ้นลงอีกหนึ่งช่อง
3. ด้านที่สามติดกับถนนถาวรว่องวงศ์ ด้านนี้เข้าออกได้ห้าช่องทางคือ
- ประตูเข้าออกตลาดทั้งหมดสี่ประตู
- และตรอกเข้าออกข้างอาคารทางขวา (สำหรับตรอกข้างอาคารนี้ เมื่อเข้ามาแล้ว จะมีทางลาดรถเข็นและบันไดขึ้นลงอาคารอีกอย่างละหนึ่งช่อง)
4. ส่วนด้านที่สี่เป็นผนังอาคารตลาด โดยนอกอาคารด้านนี้เป็นกำแพงปูนกั้นยาวระหว่างตัวตลาดกับห้างสรรพสินค้า

ทีนี้มาสำรวจด้านถนนถาวรว่องวงศ์ก่อน ถ้าหันหน้าเข้าตลาด ริมถนนหน้าอาคารจากมุมซ้ายไปถึงมุมขวาของอาคารจะมีแผงลอยมากมาย (บริเวณมุมขวาจะมีปากตรอกด้วย) โดยเป็นแผงเดี่ยวตลอดแนว แต่มีการเว้นช่องไฟของแผงลอยเป็นทางให้เข้าออกประตูอาคารตลาดด้านในต่อ ขณะที่แผงบนฟุตบาท(ซึ่งอยู่ด้านหลังแผงริมถนน)รวมทั้งแผงข้างประตูเข้าออกอาคารตลาดแต่ละประตูก็เป็นแผงเดี่ยว

และถ้านับลำดับของประตูเข้าออกอาคารจากทางซ้ายเป็นหมายเลขหนึ่งไปถึงทางขวาหมายเลขสี่ แผงลอยบนฟุตบาทบริเวณประตูที่สี่ไปทางขวาจนถึงตรอกข้างอาคารก็ยังเป็นแผงเดี่ยวเช่นกัน แต่จะเพิ่มเป็นสองแถวแบบไม่หันหลังชนกัน ทำให้มีสองช่องทางเดินเฉพาะช่วงนี้ สำหรับแผงลอยริมถนนยาวไปจนถึงปากตรอกข้างอาคารมุมขวาเป็นขาโต๊ะแผงลอยกางร่มตลาดนัดทั้งหมด ขณะที่บนฟุตบาทเป็นเคาน์เตอร์อลูมิเนียม โดยถนนถาวรว่องวงศ์เป็นด้านเดียวที่มีแผงลอยอยู่ริมถนน ขณะที่ด้านอื่นๆของอาคารไม่มีเลย สำหรับสินค้าที่ขายตามเส้นทางที่กล่าวมาก็มีผักสด ขนมมุสลิม ขนมไทย ผลไม้ พืชไร่ ชากาแฟ ของหมักดอง ดอกไม้ไหว้พระ อาหารทะเลแห้ง ขนมภาคใต้ กับข้าว ของแห้ง อาหารทั่วไป ขนมปัง ของกินเล่น ของกินยามเช้า ของทอด เสื้อผ้าชายหญิง อุปกรณ์ร้านค้า และล็อตเตอรี่

คราวนี้มาสำรวจตรอกข้างอาคารตลาดที่มุมขวากัน แผงลอยโซนนี้ตั้งเลียบกำแพงปูนติดห้างสรรพสินค้าฝั่งขวา ส่วนฝั่งซ้ายมีชาวบ้านมาตั้งถาดขายของริมทาง(เลียบกำแพงปูนอาคารตลาด)จนถึงทางลาดรถเข็นขึ้นลงอาคาร แต่ถ้าเราเดินเลาะข้างอาคารต่อ ทางขวายังเป็นแผงลอยต่อเนื่อง ส่วนทางซ้ายมีแผงลอยเลียบกำแพงปูนอีกช่วงจนถึงบันไดขึ้นลงอาคาร และถ้ายังเลาะข้างอาคารต่อ แผงลอยเลียบกำแพงปูนทางขวาจะมาสุดบริเวณอาคารตลาดที่ยื่นมา(ซึ่งเป็นส่วนของห้องน้ำตลาดจากด้านในอาคาร) ส่วนซ้ายมือที่เลียบผนังอาคารตลาดช่วงนี้เป็นมุมสับปลาและแผงลอยจนไปสุดบริเวณอาคารที่ยื่นออกมาเช่นกัน แต่ถ้าเรายังเดินตรงไป มุมนี้ก็คือตรอกเดียวกันกับตรอกเข้าออกข้างอาคารทางซ้ายจากถนนอ๋องซิมผ่ายนั่นเอง สำหรับโซนข้างอาคารนี้เน้นอาหารทะเลเป็นหลัก สำหรับสินค้าอื่นๆก็มีสัตว์น้ำจืด ผักสด อาหารทั่วไป ผักพื้นบ้าน ของแห้ง และพืชไร่

แล้วเราก็ได้ฤกษ์เข้าสู่ประตูที่หนึ่งไปบนอาคารตลาดด้านใน(จากถนนถาวรว่องวงศ์)กัน เมื่อเข้ามา แล้วมองตรงไปสุดอาคารฝั่งถนนอ๋องซิมผ่าย ตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นทางเดินแนวลึก แต่ถ้าหันไปทางขวา แล้วตรงไป ตำแหน่งนี้เป็นทางเดินแนวขวาง โดยแนวลึกมี 5 ช่องทางเดิน ส่วนแนวขวางมี 12 ช่องทางเดิน แต่ทางเดินแนวลึกจะกว้างกว่าแนวขวางเนื่องจากทางเดินแนวลึกเป็นทางเดินส่วนกลาง สำหรับแผงทั้งหมดในอาคารเป็นแผงปูนสองฝั่งหันหลังชนกัน ส่วนตรงกลางระหว่างแผงมีระยะห่างเป็นที่ยืนขายของแต่ละล็อก
ทั้งนี้แผงปูนครึ่งแรกของอาคารจากด้านถนนถาวรว่องวงศ์สร้างเป็นโครงเหล็กบานพับหรือโครงไม้บนแผงด้วย ซึ่งหลายร้านทำเป็นที่เก็บสินค้าไปในตัว ขณะที่แผงปูนอีกครึ่งตลาดไปทางถนนอ๋องซิมผ่ายเป็นแบบเปลือย สำหรับแผงอาหารหลายเจ้าก็ใช้แผงปูนเป็นโต๊ะและมีเก้าอี้ให้นั่งกินที่ล็อกเลย ยกเว้นช่องทางเดินที่หนึ่งมีแผงขวามือเลียบผนังข้างประตูเป็นโต๊ะไม้ เคาน์เตอร์ และโต๊ะพับ

ขณะที่ฝั่งเลียบกำแพงปูนบนอาคารติดถนนติลกอุทิศ 2 และฝั่งเลียบกำแพงปูนบนอาคารติดตรอกข้างอาคารก็มีแผงลอยเดี่ยวเช่นกัน โดยฝั่งเลียบกำแพงปูนติดถนนติลกอุทิศ 2 มีพื้นที่เป็นที่นั่งกินเยอะกว่า แต่ฝั่งข้างตรอกอาคารมีจำนวนแผงลอยมากกว่า สำหรับแผงทั้งสองจุดนี้มีกับข้าว ชากาแฟ พืชไร่ ดอกไม้ไหว้พระ ขนมจีนน้ำยา ของแห้ง ผลไม้ ของกินยามเช้า ของกินเล่น และอาหารทั่วไป

ต่อไปนี้ก็ถึงคิวของกินละลานตาที่ประกบซ้ายขวาในแต่ละช่องทางเดินแนวขวางกัน เริ่มตั้งแต่ช่องทางเดินที่หนึ่งจากประตูที่หนึ่งของถนนถาวรว่องวงศ์ไปจนถึงกำแพงปูนเลียบตรอกข้างอาคาร(หรือแถวประตูที่สี่) แล้ววกเข้าช่องทางเดินอื่นๆถัดไปเรื่อยๆ

เริ่มจากช่องทางเดินที่หนึ่งจำหน่ายอาหารเหนือ ขนมไทย ของกินยามเช้า ขนมภาคใต้ หมากพลู ดอกไม้ไหว้พระ เครื่องสังฆภัณฑ์ไทยจีน ของทอด กับข้าว อาหารทั่วไป หนังสือ ของปิ้งย่าง ของนึ่งต้ม และผลไม้

ช่องทางเดินที่สองขายของชำ อาหารทั่วไป ขนมไทย ของกินเล่น ของแห้ง ขนมของฝาก ดอกไม้ไหว้พระ ผักสด เครื่องแกง พืชไร่ ของกินยามเช้า น้ำกะทิ และเครื่องสังฆภัณฑ์ไทยจีน

ช่องทางเดินที่สามมีของแห้ง ของชำ อาหารแช่เย็น ขนมภาคใต้ ดอกไม้ไหว้พระ เครื่องสังฆภัณฑ์ไทยจีน ผักสด อาหารทั่วไป ของกินเล่น เครื่องใส่น้ำแข็งใส ขนมจีน ชากาแฟ สมุนไพร และขนมไทย

ช่องทางเดินที่สี่เริ่มจากอาหารแช่เย็น ผักสด ของแห้ง ของกินเล่น พืชไร่ กับข้าว ขนมปัง อาหารทะเลแห้ง น้ำกะทิ ขนมไทย อาหารปักษ์ใต้ ของหมักดอง อาหารทะเล กับข้าว ของใช้ในบ้าน เครื่องสังฆภัณฑ์ไทย ไปจนถึงอาหารทั่วไป

ภูเก็ตเป็นอีกจังหวัดที่ของกินไม่เป็นรองใคร ถ้าหาซื้อกับข้าวกับปลาอะไร ตลาดเช้าแห่งนี้น่าจะเป็นหนึ่งในใจโดยพลัน เพราะไม่เคยผิดหวังทุกครั้งที่มา เราจะไปสัมผัสและช้อปชิมพร้อมๆกัน แต่ก่อนอื่น ให้คุณเตรียมสตางค์และความหิวตามมาด้วย ส่วนใครน้ำหนักขึ้นหลังจากนี้ ห้ามตำหนิกันเด็ดขาด
บน – บรรยากาศหน้าตลาดฝั่งถนนถาวรว่องวงศ์ เราจะเห็นแผงลอยเรียงแถวอยู่ริมถนนตลอดแนว ขยับไปด้านหลังก็เป็นแผงลอยบนฟุตบาท ก่อนจะเป็นทางเข้าอาคารตลาดสดด้านในต่อไป
- ขอเริ่มต้นที่แผงลอยริมถนนก่อน
ขวาบน - ร้านนี้เน้นผักพื้นบ้านหลายอย่าง ไล่กันตั้งแต่มะระขี้นก ผักกูด ใบมะกรูด กระเจี๊ยบเขียว มะละกอ ข่า มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว แตงกวา ชะอม ใบตำลึง ดอกขจร ดอกโสน ดอกแค ใบมะขาม ปลีกล้วย ใบลา ผักบุ้งจีน ขมิ้นขาว มะขามอ่อน ถั่วพู มะเขือไข่เต่าสีม่วง ยอดระมะ และมะกรูด

ซ้ายกลางบน – แถวบนสุดของแผงนี้มีปลาเสียดแห้ง ปลากระเบนย่าง ปลาทูหอม ปลาโอย่าง ปลาราม่าแห้ง หอยเปรี้ยว เคยเค็ม กะปิ และขี้เหล็กต้ม แถวกลางและล่างมีแตงเปรี้ยว ขมิ้นแกง ผักเสี้ยนดอง หน่อไม้ดอง หยวกกล้วย ลูกเหรียง ยอดหมุย มันขี้หนู ถั่วงอกหัวโตดอง ข่า และขมิ้นขาว
ขวากลางบน – ปลาแห้งสารพัดนึกคงต้องเป็นแผงนี้ เริ่มจากปลาฉิ้งฉ้าง ปลาใบ ปลาอินทรี ปลาเสียด ปลาหางแข็ง ปลาราม่า รวมทั้งปลาทูหอมและกุ้งแห้งขนาดต่างๆ

ซ้ายกลางล่าง – เจ้านี้จำหน่ายทั้งปลาทูนึ่งและปลาทูนึ่งทอดปรุงรส
ขวากลางล่าง - ผลไม้มุมนี้มีส้มเช้ง แก้วมังกร กล้วยหอม น้อยหน่า ส้ม มะม่วงน้ำดอกไม้ และมะละกอ
ซ้ายล่าง - โต๊ะนี้มีถั่วลิสงไซส์เล็กและใหญ่ ข้าวโพดต้ม มันเทศ มันม่วง เผือก และถั่วหรั่ง
- จากนั้นเราขึ้นไปบนฟุตบาทบ้าง

ขวาล่าง – เคาน์เตอร์นี้ขายไก่อบกับไก่ต้ม
บนฟุตบาทนี้สร้างความหิวได้ทีเดียว
ซ้ายบน – แม่ค้ามุสลิมกำลังทำโรตีอยู่ นอกจากนี้ยังมีข้าวต้มไก่และชากาแฟมาเป็นเพื่อน
ขวาบน – เจ้านี้เตะตาที่ผักลวกจริงๆ เริ่มจากกะหล่ำปลี มะเขือยาว ดอกโสน มะระขี้นก ดอกแค แตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วพู ข้าวโพดอ่อน กระเจี๊ยบเขียว ปลีกล้วย และหน่อไม้ (จริงๆของลวกที่ตกเฟรมไปยังมีผักกูด ผักหวาน มะเขือเปราะ ยอดมะระ ผักบุ้ง บร็อกโคลี และลิ้นฟ้าอีก) ส่วนน้ำพริกก็มีปลาร้า ปลาทู แมงดา กุ้งสด กะปิ รวมทั้งปลาทูทอดที่หลุดขอบอีกหนึ่งอย่าง
ซ้ายกลางบน – ข้าวเหนียวปิ้งบนตะแกรงนี้มีไส้เผือก ข้าวโพด และกล้วย รวมทั้งป่าวหล้าง
ขวากลาง – ของกินตอนเช้าที่คุ้นตาดีคือ ปาท่องโก๋กับซาลาเปา แถมยังมีสังขยาใบเตยมาเข้าคู่อีก
- เราไปโซนอาหารทะเลข้างอาคารต่อเลย
ซ้ายกลางล่าง – ผู้คนเนืองแน่นจริงๆ ได้เวลาฝ่าฝูงชนเข้าไปดูกุ้งหอยปูปลากัน
ซ้ายล่าง – ปูม้า ปูแดง ปูดำวุ่นวายกันอยู่แถวนี้ หมึกศอกกับปลาเสียดก็มาร่วมพื้นที่
ขวาล่าง – กองพะเนินเทินทึกตามถาดวันนี้มีปลาลัง ปลาตาโต ปลามงแก้มบาง ปลาจาระเม็ดดำ ปลาครืดคราด ปลาสีกุน ปลาทรายแดง ปลาตะมะ ปลาอั้งเกย ปลามงแซ่ ปลาจวด ปลากุเลา ปลาดัก ปลาเห็ดโคน ปลาจักรผาน ปลาอินทรีบั้ง ปลาจาระเม็ดขาว ปลาสำลี ปลาช่อนทะเล ปลากะพงแดง ปลากระบอกท่อนใต้ และปลาแข้งไก่ รวมทั้งหอยเชลล์ ปูม้า และปลาจ๊องม้อง
ยังอยู่ในโซนอาหารทะเลต่อ
ซ้ายบน – ด้านในมีกุ้งขาวสดๆเยอะมาก
ขวาบน – เจ้านี้เน้นทำบุญปล่อยสัตว์ โดยมีปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลานิล ปลาหมอ กบ ปลาไหล เต่า นก และหอยขม ส่วนสัตว์น้ำจืดไว้ทำกับข้าวก็มี เช่น ปลานิล ฯลฯ
ซ้ายกลาง – บริเวณทางลาดขึ้นลงอาคารตลาดสดโซนอาหารทะเลมีชาวบ้านมานั่งขายของเล็กๆน้อยๆด้วย ตัวอย่างของสามเจ้านี้มีกุ้งหวาน ไข่เป็ด เม็ดกระถิน ยอดกระถิน พริก เมล็ดสะตอ ใบลา หอยหลอด และปลาแห้ง
ขวากลาง – พ่อค้าร้านนี้กำลังหั่นเป็ดย่าง หมูแดง และหมูกรอบอยู่
- หลังจากเสร็จสิ้นเส้นทางรอบอาคารทั้งหมด ก็ถึงเวลาตะลุยกองทัพของกินบนอาคารตลาดเสียที
กลาง – เมื่อเราเข้าอาคารจากถนนถาวรว่องวงศ์มา ก็จะเจอภาพนี้ แผงปูนของช่วงครึ่งแรกประกอบเป็นโครงเหล็กขึ้นไปอยู่บนแผงเลย (จากภาพ ผู้หญิงเสื้อน้ำเงินทางซ้ายกำลังเดินในช่องทางเดินแนวขวางที่หนึ่ง ขณะที่พ่อค้าเสื้อดำคาดผ้ากันเปื้อนสีเหลืองยืนในช่องทางเดินแนวขวางที่สอง ส่วนช่องทางเดินแนวขวางถัดเข้าไป ก็เป็นสามสี่ห้าต่อไปเรื่อยๆ)
- คราวนี้มาท่องอาณาจักรอาหารทั้งสิบสองช่องทางเดินแนวขวางไปด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ช่องทางเดินแนวขวางที่หนึ่งเลย
ซ้ายล่าง – ลุงจะประจำการอยู่ร้านนี้เสมอ ตัวเลือกเห็นจนหัวหมุนจริงๆ เริ่มตั้งแต่ขนมสาลี่ ทาโกยากิ ขนมจีนน้ำยา ขนมปังไส้ลูกเกด ข้าวเหนียวสังขยาและหน้ากุ้ง โกสุ้ย หมี่กรอบ ขนมมัน แซนด์วิช เกียมโก้ย บ๊ะจ่าง กีจ่าง ขนมเต่า ข้าวหมกไก่ ขนมปังกรอบเนยน้ำตาล ลูกชุบ ขนมต้ม ก๋วยเตี๋ยวหลอด ตะโก้ข้าวโพด ชิฟฟอน ไข่ต้ม ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง วุ้นสี ขนมปุยฝ้าย ขนมตาล กล้วยนึ่ง ขนมชั้น หมูกระจก ขนมขึ้น ขนมจีบ ข้าวยำ ขนมกล้วย ขนมปังโรล เม็ดขนุน ขนมไข่ วุ้นสี ขนมถ้วยฟู ข้าวต้มมัด แซนด์วิช และขนมเข่ง
ขวาล่าง - ป้าแผงนี้ยังมีอิ่วปึ่ง ข้าวผัดกุนเชียง ไข่ต้ม เต้าทึง ผัดซีอิ๊ว ข้าวหมกไก่ สลัดผัก เกี่ยมฉ่ายผัดไข่ ขนมจีนน้ำยา ลอดช่อง ผัดหมี่เหลือง วุ้นสี แซนด์วิชทูน่า แซนด์วิชปูอัด และขนมจีบหมู
เรายังสอดส่องช่องทางเดินที่หนึ่งอยู่
ซ้ายบน – เจ้านี้อยู่บริเวณประตูทางเข้าอาคารติดกับช่องทางเดินที่หนึ่ง กับข้าวตั้งถาดกันตั้งแต่เช้ามืด เริ่มจากแกงเป็ด แกงเขียวหวาน พะแนงหมู แกงไตปลา พะโล้ ผัดหน่อไม้ ผัดผัก บวบผัดไข่ ผัดเผ็ดปลาดุก ต้มยำ แกงขี้เหล็ก ผัดวุ้นเส้น และแกงส้ม(ภาคใต้)
ขวาบน – ถึงแม้เราอยู่ภาคใต้ แต่อาหารเหนือก็ร่วมแชร์พื้นที่ด้วย เริ่มจากแอบอ่องออ แอบปลาซิว แอบปลาส้ม น้ำพริกเห็ดหล่ม แหนมหมู ถั่วเน่า น้ำเงี้ยว น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง ลาบปลาดุก ผักกาดจอ ลาบหมู ข้าวซอย แกงแค ไส้อั่ว แอบแหนม ปลาส้ม ไปจนถึงแคบหมู
ขวากลางบน – ในอาคารมีแผงผลไม้เช่นกัน เจ้านี้จำหน่ายกล้วยหอม ส้มโอ แก้วมังกร มะม่วงฟ้าลั่น มะม่วงน้ำดอกไม้ แอปเปิล องุ่น กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า ลำไย ลองกอง ฝรั่ง ส้ม สาลี่ก้านยาว เงาะ ทับทิม มะละกอ และแตงโม
ซ้ายกลาง – ใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือเย็นตาโฟ เข้ามาสั่งได้เลย
ขวากลางล่าง – มุมของคนชอบอ่าน แต่จะอ่านอะไรนั้น ร้านนี้มีละคร กีฬา พระเครื่อง เลขเด็ด บันเทิง และหนังสือพิมพ์ แถมยังมีของเล่นเด็กด้วย
- ไปต่อเนื่องกับช่องทางเดินที่สองเลย
ซ้ายล่าง – บางช่วงของช่องทางเดินนี้ขนาบข้างด้วยดงดอกไม้ ใครอยากซื้อดอกไม้สด ดอกไม้ไหว้พระ หรือพวงมาลัย คงไม่ต้องไปไหนไกลแล้ว
ขวาล่าง – แผงนี้เรียงสินค้าอยู่บนชั้นวางให้ลูกค้าเลือกตามอัธยาศัย วันนี้มีน้ำปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ๊วขาว ซอสปรุงรส น้ำยาซักผ้าขาว น้ำจิ้มไก่ แป้งทอดกรอบ เครื่องพะโล้ เกลือ น้ำส้มสายชู ผงปรุงรส เต้าหู้ยี้ น้ำมันพืช กระเทียมโทนดอง ใบชา กระเทียม หอมแดง น้ำยาล้างจาน ซุปก้อน น้ำตาลแว่น และชุดกันฝน
ขอใช้เวลากับช่องทางเดินที่สองอีกสักพัก
ซ้ายบน – ร้านนี้เน้นเครื่องแกงล้วนๆ เช่น แกงส้ม(ภาคใต้) แกงกะทิ แกงเขียวหวาน แกงเผ็ด ฯลฯ รวมทั้งเครื่องแกงแบบถึงเครื่องและกะปิให้เลือก
ซ้ายกลาง – ใครต้องการซื้อของติดไม้ติดมือจากภูเก็ตไปฝากญาติ สินค้าร้านนี้จำหน่ายขนมผังเปี๊ยะ ขนมโก๋ ขนมก้องถึง ขนมนางเล็ด ขนมงาพอง ขนมลา โรตีกรอบ ขนมเต้าส้อ ถั่วทอด ขนมเปี๊ยะ ขนมหัวเราะ ขนมหน้าแตก ขนมโก๋อ่อน ขนมผิง ขนมปังไส้ไก่ ขนมปั้นขลิบ งาตัด ขนมพริก ข้าวตอก ข้าวตังหน้าหมูหยองน้ำพริกกุ้งเสียบ และแกงไตปลาสำเร็จรูป
ขวาบน – ลุงกับป้าสองคนใช้เนื้อที่แผงอย่างกะทัดรัดและปรุงอาหารกล่องดังนี้ ข้าวหมกไก่ ข้าวมันไก่ ข้าวคลุกกะปิ และข้าวไข่เจียว
ขวากลาง – แม่ค้าผักสดขอนำเสนอกะหล่ำปลี ผักกาดขาว หัวไช้เท้า มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ข้าวโพดอ่อน มะนาว และต้นหอม
- เราโฉบเข้าสู่ช่องทางเดินที่สามต่อดีกว่า
ซ้ายล่าง – แผงนี้มีขนมไทยเต็มถาดสารพัด เริ่มตั้งแต่ข้าวเหนียวย่าง ข้าวต้มหัวหงอก กาละแม เค้กกล้วยหอม ถั่วกวน ทองหยอด ข้าวเหนียวแก้ว ขนมตาล โกสุ้ย ข้าวต้มมัด บ๊ะจ่าง เผือกกวน ท่อนใต้ ถั่วแปบ ฝอยทอง ข้าวเหนียวตัด ไข่หงส์ หม้อแกงถั่ว ข้าวเหนียวแดง สังขยาขนุน รวมทั้งเกี้ยนปู
ขวาล่าง – คราวนี้มาเจอผ้าอาบน้ำฝน ธูปเทียน ข้าวตอก แจกัน พาน และชุดสังฆทานกันบ้าง
ตามติดกับช่องทางเดินที่สามอีกสักสองแผง
ซ้ายบน – แผงนี้ทำเป็นร้านชากาแฟพร้อมเก้าอี้ เครื่องดื่มมีชาเย็นและร้อน นมสดเย็นและร้อน นมเย็น ชาดำร้อนและเย็น โอเลี้ยง มอลต์รสช็อกโกแลตเย็นและร้อน รวมทั้งกาแฟเย็น ขณะเดียวกัน บนโต๊ะยังมีขนมปังและขนมกินเล่นสารพัดด้วย
ขวาบน – เจ้านี้อัดแน่นด้วยของแห้งของชำมากมาย ตัวอย่างก็เช่น เครื่องแกง พริกแห้ง กะปิ กุ้งแห้ง กระเทียมเจียว หอมเจียว เห็ดหูหนูขาว กระเทียม ผงชูรส ถั่วลิสง เก๋ากี้ กะทิกล่อง ซีอิ๊วขาว ถั่วลันเตา ฟองเต้าหู้แท่ง ซอสมะเขือเทศ น้ำปลา เต้าเจี้ยว ขมิ้น พริกป่น หนำเลี้ยบ อบเชย เห็ดหอม เม็ดมะม่วงหิมพานต์ นมข้นจืด ฯลฯ
- คราวนี้ขอพักเบรกกับช่องทางเดินแนวขวางชั่วคราวเนื่องจากช่องทางเดินแนวขวางที่สอง สาม สี่ทั้งด้านซ้ายและขวาบนตัวอาคารตลาดก็มีของกินเช่นกัน เริ่มจากด้านขวาของอาคารเลย
ซ้ายกลางบน – แผงนี้รวบรวมของคาวหวานมากหน้าหลายตาจริงๆ เช่น ข้าวไข่เจียว ข้าวเหนียวหมูทอด ข้าวกะเพราไก่กับไข่เจียว ข้าวกะเพราหมูกับไข่ดาว ลาบไก่ ข้าวหมกไก่ กีจ้าง โกสุ้ย เกียมโก้ย โรตีกรอบ คัพเค้ก กะหรี่ปั๊บ ขนมเปียกปูน ขนมเต่า สลัดผัก ฯลฯ
ซ้ายกลางล่าง – เรามาเจอร้านชากาแฟอีกแผงหนึ่ง ขนมของกินบนโต๊ะยังมาครบ
ขวากลาง – พ่อค้าเพิ่งจัดแผงไม่ทันไร ลูกค้าก็มารอซื้อแล้ว ตัวเลือกก็มีผัดขี้เมา ผัดหอยลาย ปลาราดพริก แกงส้ม(ภาคใต้) ไข่ลูกเขย ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ แกงจืด และผัดวุ้นเส้น
- มาต่อที่ด้านซ้ายริมอาคารบ้าง
ซ้ายล่าง – ฝั่งนี้โดดเด่นที่ติ่มซำล้วนๆ ตัวอย่างก็มีขนมจีบหมูหรือกุ้ง มะระไส้หมูหรือกุ้ง กะหล่ำห่อปลา ก๋วยเตี๋ยวหลอด ฮะเก๋า สาหร่ายห่อหมู เต้าหู้ปลาหรือกุ้ง ซาลาเปาไส้หมูแดงหรือหมูสับ ฯลฯ
- จากนั้นเดินจ้ำเข้าช่องทางเดินที่สี่ต่อทันที
ขวาล่าง – เจ้านี้ถนัดนำของกินต่างๆมาทอดอย่างเดียว เริ่มตั้งแต่ขนมจีบหมู ขนมจีบกุ้ง(สีเขียว) หอยจ๊อ ซาลาเปาหมูสับ ซาลาเปาหมูแดง ไปจนถึงเกี๊ยว
ช่องทางเดินที่สี่ยังไม่จบง่ายๆ
ซ้ายบน – ผู้ช่วยกำลังปั่นน้ำแตงโม มะนาว เสาวรส และแอปเปิล ขณะที่เจ้าของร้านกำลังเตรียมเสบียงใส่ขวดจากบ้านมาเสริมดังนี้ น้ำว่านหางจระเข้ น้ำสำรอง น้ำข้าวอาร์ซีธัญพืช น้ำข้าวโพด น้ำกระชายและใบเตย น้ำขิงพุทราและเห็ดหูหนู น้ำลำไย น้ำเสาวรส รวมทั้งเนื้อสำรอง
ขวาบน - ของดองแผงนี้เด่นมาแต่ไกลเลย เช่น ไช้โป่ว ผักกาดดองสารพัดรูปแบบ หน่อไม้ดองหรือต้ม กระเทียมดอง ขิงดอง เต้าเจี้ยว ฯลฯ

ซ้ายกลางบน – สำหรับคนที่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยว แม่ค้ามีเส้นใหญ่ วุ้นเส้น เส้นหมี่ขาว หมี่เหลือง เส้นเล็ก บะหมี่ กระเทียมเจียว และถั่วงอกมาจำหน่าย
ขวากลางบน – มุมนี้ขายทั้งเกาเหลาเลือดหมู ข้าวต้มหมู บะหมี่กึงสำเร็จรูปต้มยำและหมูสับ วุ้นเส้นต้มยำและหมูสับ และหมี่ซั่ว
ซ้ายกลางล่าง – แผงนี้คั้นน้ำกะทิอย่างขมีขมัน
ขวากลางล่าง – เรามาเจอผักอีกหนึ่งแผง เจ้านี้มีผักบุ้งจีน ผักบุ้งไทย ผักกาดหอม ผักชี ใบลา คะน้า แตงกวา สาระแหน่ ถั่วฝักยาว แตงกวา ต้นหอม มะเขือม่วง กล้วยน้ำว้า กะเพรา ขึ้นฉ่าย ปวยเล้ง ดอกหอม และกล้วยหอม
- เลี้ยวเข้าช่องทางเดินที่ห้าได้เลย
ซ้ายล่าง – โซนนี้เป็นเรื่องของไข่ไก่ ไข่เค็ม และไข่เยี่ยวม้าเท่านั้น
ขวาล่าง – ป้าร้านนี้จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท เช่น ถุงหิ้ว ถุงแกง ฝอยสแตนเลส ซีอิ๊วขาว น้ำส้มสายชู น้ำจิ้มไก่ ถุงมือ นมสดสเตอริไลส์ แปรงขัดโถส้วม ทิชชู่ หนำเลี้ยบ นมข้นจืด ซุปก้อน น้ำมันพืช สายรัดของ ผงปรุงรส วุ้นเส้น ฯลฯ
ยังไม่หนีจากช่องทางเดินที่ห้าไปไหน
ซ้ายบน – ของแห้งของชำมีกันมาเรื่อยๆ ตัวอย่างร้านนี้มีปลาแห้ง กุ้งแห้ง เห็ดหอม ส้มแขกแห้ง ฟองเต้าหู้แท่ง น้ำมันพืช ซีอิ๊วขาว กะทิกล่อง น้ำส้มสายชู เกี่ยมฉ่ายกระป๋อง น้ำจิ้มไก่ ฯลฯ
ขวาบน – มุมนี้จำหน่ายข้าวต้มกับโจ๊ก ส่วนประกอบที่ลูกค้าเลือกเพิ่มได้มีตับ ไส้ เนื้อหมู และไข่

ซ้ายกลางบน – แผงนี้มีแม่ค้าเป็นแกนนำ ขณะที่ลูกกับพ่อเป็นผู้ช่วยมัดใส่ถุงอย่างอุตลุด กับข้าวทั้งหมดมีแกงเนื้อปู หมูผัดเต้าหู้ยี้ แกงขี้เหล็ก ปลาทอด แกงพะโล้ หมกปลา ไช้โป้วผัดไข่ ผักเหมียงต้มกะทิ แกงเลียง ผัดถั่วแขก มัสมั่นไก่ มะเขือผัดหมูสับ ต้มส้ม ผัดบวบ ผัดเกี่ยมฉ่าย ปลาทอดทรงเครื่อง แกงไตปลา แกงเห็ดแครงปลาย่าง แกงหมูมะเขือยาว แกงป่า ผัดวุ้นเส้น เปรี้ยวหวานสับปะรด ผัดหมี่เหลือง และแกงจืด
ขวากลาง – ส่วนเจ้านี้มีหอมแดง มันเทศ กระเทียม สะตอแกะกับไม่แกะเปลือก ลูกเนียง มะนาว พริก ถั่วหรั่ง รวมถึงแมงดาตัวผู้

- ได้เวลาทัศนาช่องทางเดินที่หกต่อ
ขวาล่าง – ใครชอบเนื้อวัวหรือเครื่องในวัว มีตัวเลือกหลายเจ้าให้เราหันซ้ายแลขวาแน่นอน สำหรับร้านนี้ทั้งแขวนบนตะขอทั้งวางบนแผงกันจุใจไปข้างหนึ่ง
ซ้ายกลางล่าง - แม่ค้าแผงนี้แยกชิ้นส่วนไว้ให้แล้ว เช่น เนื้อส่วนขาหน้า เนื้อเลาะกระดูก ฯลฯ
ซ้ายล่าง – สำหรับใครที่ต้องการตัวช่วยมื้อเย็น ร้านนี้มีเต้าหู้เหลือง เต้าหู้ขาว เต้าหู้ไข่ บะหมี่ เส้นจันทร์ ถั่วงอก ปลาเส้น ต้นกุ้ยช่าย ฟักเขียว หัวไช้เท้า แคร์รอต หอมใหญ่ เห็ดฟาง และเส้นขนมจีน
โต๋เต๋ในช่องทางเดินที่หกต่อ
ซ้ายบน – ตอนนี้พ่อค้ากำลังนึ่งห่อหมก(ปลาทะเล)รองใบชะพลูร้อนๆจากซึ้งอยู่
ขวาบน – จุดนี้คือแม่ค้าขนมครก

กลาง - หลังจากพ้นทางเดินแนวขวางช่องที่หกไป ลักษณะแผงปูนครึ่งหลังของอาคารจะเริ่มเป็นแบบเปลือย คือไม่มีโครงเหล็กประกอบบนแผงไว้เก็บสินค้าแล้ว (จากภาพ ลุงผมขาวทางซ้ายกำลังยืนซื้อปลาอยู่ในช่องทางเดินแนวขวางที่สิบ ขณะที่ลังสีเหลืองแดงและถังสีน้ำเงินทางขวามือตั้งอยู่ริมทางในช่องทางเดินที่สิบเอ็ด)
- เราสำรวจช่องที่เจ็ดต่อเลย
ซ้ายกลาง – พ่อค้ายืนจำหน่ายพริกแห้ง ลูกผักชี และเมล็ดพริกไทยดำอยู่หน้าแผงตนเอง
ขวากลาง – ช่องนี้มีเนื้อไก่อยู่หลายแผงสำหรับคนชอบสันในไก่ เนื้อน่อง ตีนไก่ หรือเครื่องใน
ซ้ายล่าง – นอกจากไก่แยกชิ้นส่วนเมื่อสักครู่ ไก่เป็นตัวก็มีเช่นกัน
ขวาล่าง – มุมนี้เน้นแต่หอย มีทั้งหอยคราง หอยแครง หอยตลับ และหอยแมลงภู่


อีกหนึ่งแผงกับช่องทางเดินที่เจ็ด
ซ้ายบน – ป้าร้านนี้ขายข้าวมันไก่อยู่กลางอาคาร
- ไปยลโฉมช่องทางเดินที่แปดเลย
ขวาบน – เส้นทางเดินต่อไปนี้ประเคนเนื้อหมูมาจากทั่วทุกสารทิศ จำนวนเขียงหมูช่วงกลางอาคารเรียกว่าอุ่นหนาฝาคั่งมาก เรามาประเดิมเจ้าแรกกับซี่โครงหมูที่แขวนอยู่ ขณะที่ด้านล่างยังมีเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นนับไม่ถ้วน

ซ้ายกลาง – เดินต่อไป ก็เจอพ่อค้ากำลังหั่นเนื้อหมู นอกจากนี้ ยังมีหมูบดด้วย
ขวากลางบน – ช่วงต้นทางแถบขวามือของอาคารมีอาหารทะเลเยอะเช่นกัน ตัวอย่างร้านนี้มีหมึกหอม หมึกศอก และกุ้ง
ขวากลางล่าง – ป้าร้านนี้ขายปลาทะเลล้วนๆ มีทั้งที่หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อย เช่น ปลามง ปลากะพงขาว ฯลฯ หรือเป็นตัวๆเช่น ปลาทู ปลาสีกุน ปลากะพงขาว ปลาตะมะ ปลาดัก ปลาช่อนทะเล ปลามงแก้มบาง ฯลฯ
- ตอนนี้เข้าช่องทางเดินที่เก้าต่อ
ซ้ายล่าง – กลางอาคารยังมีเนื้อหมูเช่นเดิม โดยขาหมูด้านล่างของพ่อค้าเป็นตัวชูโรง
ขวาล่าง – แม่ค้าเจ้านี้ยังมีหางหมู หน้ากากหมู เลือดหมู และเครื่องในหมูมาเสริมทัพ


ช่องทางเดินที่เก้ายังมีอะไรให้น่าติดตามอีก
ซ้ายบน – แผงนี้จำหน่ายปูไข่ กุ้งลายเสือ ปลากะพงแดง ปูแดง และกุ้งมังกร ทุกอย่างแยกกลุ่มไว้เรียบร้อย
ขวาบน – พ่อค้ากำลังแล่เนื้อปลาเก๋าออกเป็นแผ่น

- จากนี้ก็เข้าสู่ช่องทางเดินที่สิบ
ขวากลางบน – ลุงคนนี้พัลวันกับการชั่งใบตองให้ลูกค้าอยู่ ขณะเดียวกันยังมีใบเตย ไม้เสียบลูกชิ้น และไม้ปิ้งไก่ร่วมขายด้วย
ซ้ายกลาง – แผงปลาเจ้านี้เรียงยาวสุดลูกหูลูกตาทีเดียว เท่าที่เห็นก็มีปลาทู ปลาลัง ปลาสีกุน ปลาทรายแดง ปลาขานกยาง ปลากะพงเขียว และปลาตะมะ ลูกค้าชอบปลาแบบไหน ก็ยืนประจำตำแหน่งนั้นได้
ขวากลางล่าง – เนื้อไก่หั่นชิ้นและขายเป็นตัวมาอีกหนึ่งเจ้า
ซ้ายล่าง – สำหรับเขียงหมูจะปิดท้ายที่ช่องทางเดินนี้ โดยแผงนี้มีทั้งเนื้อหมู เครื่องใน ขาหมู ซี่โครง มันหมู และเนื้อบด
ขวาล่าง – แม่ค้าปอกและหั่นทุกอย่างไว้แล้วสำหรับทำแกงส้ม(ภาคใต้)และแกงไตปลา บริเวณโซนหลังฝั่งซ้ายของอาคารทำขายกันหลายเจ้า มีทั้งแคร์รอต กล้วยเล็บมือนาง ละมุด มะละกอ หยวกกล้วย ลูกเหรียง สับปะรด ยอดมะพร้าวอ่อน ต้นโชน มะเขือพวง และกระท้อน
ลุยกันจนหยดสุดท้ายจริงๆ
- แล้วก็ถึงคราวของช่องทางเดินที่สิบเอ็ด

ซ้ายบน – มุมนี้เราได้พบกับทอดมันปลาอินทรีทรงเครื่อง เนื้อปลาอินทรีล้วน และเนื้อปลาหางควายล้วน  
ขวาบน – ร้านนี้มียอดมะกอก
ยอดมะม่วงหิมพานต์ ผักชีล้อม ยอดหมุย และใบลาสำหรับกับข้าวปักษ์ใต้
ซ้ายกลางบน – แผงคั้นน้ำกะทิมีอยู่เป็นระยะ

- ในที่สุด เราก็มาถึงช่องทางเดินแนวขวางที่สิบสองจนได้
ขวากลาง – พ่อค้ามาพร้อมปลาน้ำจืดแบบเป็นตัวและสับเป็นชิ้นดังนี้ ปลาสวาย ปลาเปคู ปลาดุก ปลาช่อน ปลานิล และปลาทับทิม
ซ้ายกลางล่าง – ร้านนี้มีของแห้งเหมือนกับเจ้าก่อนๆ แต่ที่ไม่เหมือนใครคือปูดอง น้ำใบย่านาง ปลาร้าแกง ปลาร้าส้มตำ และข้าวคั่ว

ซ้ายล่าง – หลืบของกำแพงอาคารกลายเป็นซุ้มขายของไปแล้ว สินค้าของพ่อค้ามีทั้งถุงหิ้ว ถุงแกง ถ้วยโฟม หลอดดูด แก้วพลาสติก กล่องโฟม และกระดาษห่ออาหาร
- และขอปิดท้ายด้วยภาพต่อไปนี้
ขวาล่าง – ที่ผ่านมา เราเห็นแต่ช่องทางเดินแนวขวางในอาคารนี้มาตลอด แต่ภาพนี้คือช่องทางเดินแนวลึกกลางอาคารซึ่งตั้งต้นตั้งแต่อาคารฝั่งถนนถาวรว่องวงศ์ยาวมาถึงอาคารฝั่งถนนอ๋องซิมผ่าย(หรือเราจะเดินสลับด้านกันก็ได้) และทางเดินแนวลึกนี้เองที่ตัดผ่านช่องทางเดินแนวขวางทั้งสิบสองช่องที่เราเพิ่งผจญภัยมาด้วยกัน

TODAY THIS MONTH TOTAL
64 693 41579
Copyright : 2018 KarnDernTang.com ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ตามกฎหมาย ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

Scroll To Top