ปราสาทเขาน้อยสีชมพู

คำอธิบาย


โบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพูตั้งอยู่ที่ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปราสาทนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อย เป็นกลุ่มปราสาทโบราณทั้งหมด 3 หลัง โดยมีปราสาทประธานอยู่ตรงกลาง จากการดำเนินงานโบราณคดี สามารถกำหนดอายุปราสาทเขาน้อยได้อยู่ในพุทธศตวรรษที่ 12 และอาจมีการก่อสร้างเพิ่มเติมราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 แล้วจึงทิ้งร้างไปในราวพุทธศตวรรษที่ 18

โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่พบได้แก่ ทับหลังหินทรายทั้งหมด 5 ชั้น เป็นทับหลังศิลปะเขมรแบบสมโบร์ไพรกุกและไพรกเมง รวมถึงศิวลึงค์ อันเป็นสัญลักษณ์แทนพระศิวะและฐานโยนีจำนวนหลายชิ้น ซึ่งขัดแย้งกับข้อความในจารึกที่มีการกล่าวสรรเสริญพระวิษณุ ทำให้สันนิษฐานได้ว่า ปราสาทเขาน้อยน่าจะเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ที่มีการนับถือลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกายควบคู่กันไป

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทเขาน้อยในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 วันที่ 8 มีนาคม ปี พ.ศ.2478 ต่อมาได้ประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 112 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2532 มีเนื้อที่โบราณสถานประมาณ 1 ไร่ 2 งาน


ทีมงานรู้สึกว่า การมาชมปราสาทเขาน้อยสีชมพู แสงแดดแรงๆบนยอดเขาไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะรอบปราสาทมีแต่ต้นไม้ปกคลุมไปทั่ว เสียงนกก็มี เสียงลมก็มา เลยเดินกันแบบสบายอกสบายใจ นอกจากโบราณสถานแล้ว เรายังเห็นวิวเล็กๆน้อยๆจากบนเขาด้วย
บน – บรรยากาศรอบปราสาทมีแต่ความร่มรื่นอย่างที่ทีมงานบอกไว้ในคำโปรย คนสมัยก่อนหาทำเลเก่งทีเดียว (จากภาพ โบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพูเป็นกลุ่มปราสาทก่อด้วยอิฐขัดเรียบ ซึ่งมีทั้งหมดสามหลัง ประกอบด้วยปราสาทประธานอยู่ตรงกลางหรืออักษร dern ปราสาทด้านทิศเหนือหรืออักษร ng.com และปราสาทด้านทิศใต้หรืออักษร ww.kar แต่ปัจจุบันเหลือเพียงปราสาทองค์กลางเท่านั้นที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ โดยปราสาททั้งสามหลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและเรียงตัวในแนวทิศเหนือ-ทิศใต้) 

เดี๋ยวเข้าไปชมโบราณสถานปราสาทเขาน้อยใกล้ๆกัน
ซ้ายบน – ปราสาทประธาน (จากภาพ ภายในปราสาทเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพประจำศาสนสถาน บริเวณกรอบประตูของปราสาทประธานพบจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาเขมร และภาษาสันสกฤต ระบุศักราชตรงกับปี พ.ศ.1180)
ขวาบน – ด้านหลังของปราสาทประธาน
ซ้ายกลาง – ปราสาทด้านทิศเหนือ (จากภาพ ปราสาทด้านทิศเหนือตั้งอยู่บนฐานเดียวกับปราสาทประธาน ปัจจุบันเหลือเพียงฐาน)
ขวากลาง – ปราสาทด้านทิศใต้ (จากภาพ ปราสาทด้านทิศใต้ตั้งอยู่บนฐานที่ห่างออกมา จึงสันนิษฐานว่า อาจสร้างขึ้นในภายหลัง ปัจจุบันเหลือเพียงฐาน)
ซ้ายล่าง – ด้านหลังโบราณสถานระหว่างปราสาทประธานและปราสาทด้านทิศใต้
- นอกจากทับหลังแล้ว โบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพูยังมีการขุดพบวัตถุโบราณอีกเป็นจำนวนมาก เช่น โบราณวัตถุทำจากโลหะ เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี
- การมาปราสาทเขาน้อยสีชมพู เราสามารถเดินขึ้นบันไดจากตีนเขาหรือขับรถขึ้นมาบนลานจอดรถกลางเขาได้ และจากลานจอดรถ จะมีทางแยกไปทางซ้ายและทางขวา ทางซ้ายคือบันได 133 ขั้นขึ้นไปปราสาทเขาน้อยสีชมพู ส่วนทางขวาคือทางลาดขึ้นไปมณฑป เมื่อสักครู่เราได้ชมปราสาทแล้ว เดี๋ยวทีมงานพาไปชมอีกด้านแล้วกัน
ขวาล่าง – มณฑปนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาทจำลอง มณฑปนี้สร้างเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2499 นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปกราบไหว้ได้ นอกจากนี้รอบมณฑปยังมีพระพุทธรูป 8 องค์รายล้อมอยู่ด้วย (จากภาพ ใกล้กับมณฑปมีลานไม้สร้างเป็นจุดชมวิวเล็กๆอยู่บนเขา แต่เนื่องจากบนเขานี้มีต้นไม้ขึ้นเยอะมาก เลยอาจทำให้เห็นวิวไม่กว้างนัก)
  


TODAY THIS MONTH TOTAL
137 3373 89815
Copyright : 2018 KarnDernTang.com ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ตามกฎหมาย ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

Scroll To Top