วัดชุมนุมสงฆ์

คำอธิบาย


วัดชุมนุมสงฆ์ตั้งอยู่ในโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ภายในวัดมีเจดีย์ ฐานอาคาร และวิหารพระพุทธรูปหินทราย พื้นที่ของวัดในปัจจุบันอยู่ติดรั้วหน้าโรงเรียน


วัดชุมนุมสงฆ์อยู่ในเขตโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่คือ พระประธาน ซากอาคาร และเจดีย์ และถึงแม้ว่าพระประธานและซากอาคารจะเห็นไม่ชัด แต่ไม่ว่าจะมองจากนอกรั้วหรือในโรงเรียนก็ตาม เชื่อได้เลยว่า ต่อให้มีต้นไม้บัง เจดีย์องค์ใหญ่ก็ยังสูงเด่นจนไม่ว่าใครก็เห็น
บน – บรรยากาศของวัดชุมนุมสงฆ์เมื่อมองจากในโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย แม้มีต้นนนทรีบังอยู่ แต่เรายังเห็นเจดีย์ทางขวาได้ ส่วนซากอาคารจะอยู่ใต้อักษร rnd และวิหารที่สร้างใหม่เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายจะอยู่ตรงอักษร www 

ได้เวลาศึกษารายละเอียด
ซ้ายบน – เจดีย์ (จากภาพ เจดีย์วัดชุมนุมสงฆ์เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยม ถัดมาเป็นฐานบัวซ้อนกัน 3 ชั้น จากนั้นเป็นชุดฐานรองรับองค์ระฆังคือ ชุดบัวถลาและมาลัยเถา ตามด้วยองค์ระฆัง บัลลังก์แปดเหลี่ยม ก้านฉัตร และปล้องไฉนที่หักชำรุดบริเวณยอด ด้วยรูปแบบของเจดีย์ จึงสันนิษฐานว่า เจดีย์องค์นี้น่าจะเป็นรูปแบบศิลปะอยุธยาตอนต้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 21)
ขวาบน – ภาพของเจดีย์อีกด้านเมื่อมองจากฟุตบาตรนอกรั้วโรงเรียน
ซ้ายกลาง – พระพุทธรูปหินทรายที่ปรักหักพังและเหลือเพียงลำตัว ปัจจุบันมีเพียง 5 องค์
ขวากลาง – ซากฐานอาคาร
ซ้ายล่าง – วิหารหลังใหม่เพื่อใช้ประดิษฐานหลวงพ่อหินทราย
ขวาล่าง – หลวงพ่อหินทราย (จากภาพ ก่อนหน้าที่จะนำพระพุทธรูปหินทรายองค์นี้มาประดิษฐานในวิหารหลังใหม่ ในอดีตพระประธานองค์นี้เคยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมาก่อน)

TODAY THIS MONTH TOTAL
132 3368 89810
Copyright : 2018 KarnDernTang.com ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ตามกฎหมาย ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

Scroll To Top