วัดร้อยข้อ

คำอธิบาย


วัดร้อยข้อเป็นวัดร้าง ไม่ปรากฏหลักฐานในการสร้าง โบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ในวัดมีวิหารหลังใหญ่ พระประธาน เจดีย์ และวิหารหลังเล็ก วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 20เนื่องจากวัดร้อยข้อตั้งอยู่ติดกับสี่แยกของถนนพอดี จึงสันนิษฐานว่า น่าจะมีองค์ประกอบของวัดที่เหลืออยู่ใต้ถนนอีก แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือ เจดีย์และพระประธาน ซึ่งทีมงานเห็นชาวบ้านนำข้าวของมากราบไหว้พระประธานด้วย แม้จะเป็นเพียงร่องรอยจากอดีต แต่ผู้คนก็ยังเลื่อมใสไม่เปลี่ยนแปลง
บน – ภายในวัดร้อยข้อ เราจะเห็นวิหาร พระประธาน และเจดีย์ที่อยู่มุมไกล ขณะเดียวกัน กองอิฐบริเวณมุมซ้ายล่างคือ วิหารเล็กอีกหนึ่งหลัง 

ได้เวลาไปสำรวจวัดกัน
ซ้ายบน – วิหารในมุมใกล้
ขวาบน – ลานบนวิหาร โครงสร้างของวิหารพังทลายหมด เหลือเพียงฐานวิหาร (จากภาพ วิหารหลังนี้มีขนาดกว้าง 12.20 เมตรและยาว 18.50 เมตร เป็นวิหารก่อผนังทึบ)
ซ้ายกลาง – พระประธานที่ประดิษฐานบนฐานชุกชีในวิหาร
ขวากลาง – พระประธานองค์นี้เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนล้านนา
ซ้ายล่าง - เจดีย์ (จากภาพ เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 9.50 เมตร รองรับฐานบัวลูกแก้วสองชั้น ย่อมุม 28 ด้านบนเป็นชั้นมาลัยเถาทรงแปดเหลี่ยมและองค์ระฆัง)
ขวาบน – วิหารหลังเล็ก (จากภาพ วิหารหลังนี้มีขนาดกว้าง 9 เมตรและยาว 16 เมตร ทั้งนี้ยังมีทางเชื่อมต่อมาที่วิหารหลังเล็กด้วย)

TODAY THIS MONTH TOTAL
119 1413 83616
Copyright : 2018 KarnDernTang.com ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ตามกฎหมาย ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

Scroll To Top