วัดวิหารทอง

คำอธิบาย


วัดวิหารทองตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทร์ โดยมีเจดีย์ประธาน วิหาร อุโบสถ และศาลา เมื่อพิจารณาหลักฐานจากการขุดค้นและขุดแต่งวัดวิหารทอง ทั้งทางสถาปัตยกรรมและหลักฐานทางโบราณวัตถุ จึงสันนิษฐานว่า วัดวิหารทองน่าจะสร้างขึ้นในช่วงพุทธศรวรรษที่ 20-21ในบรรดาทุกวัดที่อยู่ใกล้กับพระราชวังจันทร์ แม้วัดวิหารทองจะเหลือเพียงซากของฐานอาคารเหมือนกับวัดอื่นๆ แต่เมื่อดูจากร่องรอยที่หลงเหลือแล้ว วัดแห่งนี้มีเนื้อที่กว้างที่สุดและมีขนาดของอาคารต่างๆที่ใหญ่ที่สุดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ประธาน อุโบสถ หรือวิหาร
บน – บรรยากาศด้านหน้าวัดวิหารทองทำให้นักท่องเที่ยวเห็นภาพรวมวัดได้ทันที (จากภาพ บริเวณอักษร kar คือซุ้มประตูเข้าวัด ทางซ้ายเข้าไปด้านในเป็นอุโบสถ ถัดมาทางขวาใต้ต้นไม้มุมไกลมีเจดีย์ประธานหลบอยู่ในเงามืด ขณะที่ขวาสุดเป็นวิหาร และเลยอักษร com กับกำแพงแก้วขึ้นไปเล็กน้อย เราจะเห็นฐานของศาลาอยู่)
- ตอนนี้เข้าไปศึกษารายละเอียดกัน
ซ้ายบน – ใต้ร่มเงาจะมีเจดีย์ประธานขนาดใหญ่และมีบันไดขึ้นเจดีย์เป็นสองช่วง สำหรับเจดีย์ประธานมีรูปแบบเป็นพระปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้น สภาพในปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานเขียงและฐานบัวลูกฟัก
ขวาบน – ด้านข้างของเจดีย์ประธาน
ซ้ายล่าง – ด้านหลังของเจดีย์ประธาน
ล่าง – ภายใต้ร่มเงาอีกด้านหนึ่งหรือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเจดีย์ประธานเป็นที่ตั้งของวิหารขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่า วิหารนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระอัฎฐารส ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในอุโบสถของวัดสระเกศ

 

 

เข้าไปชมวิหารกัน
ซ้ายบน – ลานบนวิหาร
ขวาบน – พระอัฎฐารสในระยะใกล้ (จากภาพ ได้มีการจำลององค์พระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริงมาประดิษฐานไว้ที่วัดวิหารทองตามเดิม)
ซ้ายกลาง – มุมนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นศาลามาก่อน
กลาง – อุโบสถ
ซ้ายล่าง – ลานบนอุโบสถ
ขวาล่าง – ด้านหน้าเจดีย์ประธานทางทิศตะวันออกสันนิษฐานว่า มีอาคารเป็นทางเดินเชื่อมเข้าออกเจดีย์ประธาน

TODAY THIS MONTH TOTAL
25 265 73873
Copyright : 2018 KarnDernTang.com ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ตามกฎหมาย ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

Scroll To Top