ปล่องเหลี่ยม

คำอธิบาย


ปล่องเหลี่ยมสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2367 เดิมเป็นปล่องที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลทราย ซึ่งเป็นกิจการที่มีความรุ่งเรืองมาก น้ำตาลทรายจะผลิตส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้เส้นทางเรือและรถ โรงงานจึงตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนและมีการทำถนนเข้าสู่โรงงานซึ่งบ่งบอกถึงความเจริญในยุคนั้นเป็นอย่างดี

ปัจจุบันปล่องเหลี่ยมตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เลขที่ 5 หมู่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งนายใช้ ทองใบ ยกที่ดินให้ปลูกสร้างโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมเมื่อปี พ.ศ. 2482 นับจากนั้นมา เรื่องราวของปล่องเหลี่ยมก็กลายเป็นตำนานและความภูมิใจของคนในชุมชน คงเหลือเพียงปล่องเหลี่ยมที่มีอายุเก่าแก่และตั้งเด่นตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนคู่กับโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมมาถึงทุกวันนี้ปล่องเหลี่ยมตั้งโดดเด่นเพียงลำพังมาแต่ไหนแต่ไร ครั้นมีโรงเรียนเข้ามาเป็นเพื่อนบ้าน ปล่องเหลี่ยมก็ไม่ลดชื่อเสียงลงแต่อย่างใด กลับยิ่งตอกย้ำไปอีกเมื่อหมู่บ้านและโรงเรียนต่างก็ตั้งชื่อตามปล่องเหลี่ยม ทีมงานขอพาไปซึมซับวันวานของปล่องเหลี่ยมกันอีกครั้ง
บน – ตัวปล่องเหลี่ยมรายล้อมด้วยอาคารห้องเรียนอยู่ทางทิศตะวันออก ด้านหน้าก็คือสนามกีฬาอยู่ทางทิศเหนือ และด้านหลังปล่องเหลี่ยมก็คือแม่น้ำท่าจีนอยู่ทางทิศใต้ (จากภาพ แต่เดิมที่นี่ไม่มีโรงเรียน เมื่อทางราชการขยายจำนวนโรงเรียนประชาบาลให้มากขึ้นสำหรับเด็กที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนได้มีโอกาสเล่าเรียนอย่างทั่วถึง โรงเรียนจึงเริ่มสร้างขึ้น โดยค่อยๆก่อสร้างและปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆจนเป็นโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมในปัจจุบัน) 

คราวนี้เราไปดูปล่องเหลี่ยมใกล้ๆกัน
ซ้ายบน – ปล่องเหลี่ยมก็คือ ปล่องไฟของบริษัทหีบอ้อยน้ำตาลทรายในอดีต เป็นปล่องก่ออิฐถือปูน มีลักษณะเป็น 8 เหลี่ยม สูงจากพื้นประมาณ 34 เมตร โดยมีการสร้างให้เอียงประมาณ 2 องศาเพื่อป้องกันการพังทลาย (จากภาพ ในอดีตเคยมีปล่องเหลี่ยมทั้งหมด 7 ปล่องริมแม่น้ำท่าจีน แต่ปัจจุบันเหลือเพียงปล่องเดียวเท่านั้น ปล่องที่เหลือพังลงหมดแล้ว)
ขวาบน – ด้านหน้านี้คือช่องของปล่องไฟ
ขวากลางบน - ฐานสี่เหลี่ยมแต่ละด้านกว้างด้านละ 4 เมตร
ซ้ายล่าง – ด้านหลังของปล่องเหลี่ยมเมื่อมองจากฝั่งแม่น้ำท่าจีนเข้ามา
ขวากลางล่าง – ยอดของปล่องเหลี่ยม
ขวาล่าง – ซากฐานอิฐของปล่องเหลี่ยมปล่องอื่นๆที่พังลงมา แต่ยังคงหลงเหลืออดีตไว้ให้เราได้ศึกษา สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายในอดีตเป็นอย่างดี

TODAY THIS MONTH TOTAL
36 570 74178
Copyright : 2018 KarnDernTang.com ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ตามกฎหมาย ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

Scroll To Top