ค้างคาวแม่ไก่ (วัดหลวงพรหมาวาส)

คำอธิบาย


วัดหลวงพรหมาวาสเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง วัดแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยามาก่อน จุดเด่นอย่างหนึ่งของวัดก็คือ ค้างคาวแม่ไก่มากมายที่เกาะอยู่บริเวณยอดต้นไม้ภายในวัด ซึ่งกลายเป็นจุดสนใจของผู้ที่มาสักการะและนักท่องเที่ยวที่มาวัดนี้รุ่นปู่รุ่นย่าที่มีบ้านอยู่รอบวัดหลวงพรหมาวาสต่างก็เห็นค้างคาวแม่ไก่ตามยอดไม้มาตั้งแต่เกิดแล้ว จึงไม่มีใครรู้ว่า ระหว่างวัดสมัยกรุงศรีอยุธยากับค้างคาวแม่ไก่จำนวนมหาศาลเหล่านี้ ใครมาครองอาณาเขตก่อนกัน แต่ไม่ว่าอย่างไร ศาสนสถานและค้างคาวแม่ไก่ก็อยู่กันแบบฉันมิตรมานับร้อยปี
บน – ขอเปิดภาพด้วยค้างคาวแม่ไก่สามตัวนี้ที่จ้องกล้องอย่างพร้อมเพรียงราวกับทีมงานเป็นแมวมอง (จากภาพ ค้างคาวที่เห็นคือ ค้าวคาวแม่ไก่ภาคกลาง จัดอยู่ในวงศ์ค้างคาวผลไม้) 

ไปติดตามดูค้างคาวแม่ไก่กันต่อ
ซ้ายบน – บรรยากาศในวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ เช่น ต้นสาละอินเดีย ต้นก้ามปู ฯลฯ ซึ่งเกือบทุกต้นมีค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางเกาะอยู่
ขวาบน – ค้าวคาวแม่ไก่ภาคกลางเกาะกลุ่มอยู่ตามยอดไม้แบบนี้
ซ้ายกลาง – มุมนี้ทำให้เราเห็นค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางห้อยต่องแต่งในแนวดิ่งคล้ายกายกรรมเปียงยาง
ขวากลางบน – ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางตัวนี้จ้องทีมงานตาแป๋วจากยอดไม้เลย
ขวากลางล่าง – ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางอีกตัวกำลังเงยหน้าสู้กล้อง
- เดินชมค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางแล้ว เราเข้าสู่เรื่องราวของวัดวาอารามกันบ้าง
ซ้ายล่าง – วัดหลวงพรหมาวาสสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อปี พ.ศ.2257 ตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2495 (จากภาพ พระอุโบสถและเจดีย์ทรงเครื่อง)
ขวาล่าง – ในวิหารจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตรงกลาง ถัดลงมาเป็นรูปเหมือนจากซ้ายไปขวาคือ พระครูสังวรณ์สีลาจารย์ พระครูอินทโมฬีศรีสังวร และพระครูธรรมรัตนสุนทร

TODAY THIS MONTH TOTAL
3 399 41285
Copyright : 2018 KarnDernTang.com ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ตามกฎหมาย ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

Scroll To Top