วัดพระธาตุดอยกองมู

คำอธิบาย


วัดพระธาตุดอยกองมู มีพระธาตุเจดีย์ที่สำคัญ 2 องค์คือ พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างเมื่อจุลศักราช 1222 ตรงกับ พ.ศ.2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระมหาโมคคัลลานะเถระที่นำมาจากประเทศพม่า โดยศรัทธาผู้สร้างชื่อ จองต่อสู่และนางเหล็ก ผู้เป็นภรรยา ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อจุลศักราช 1236 ตรงกับ พ.ศ.2417 โดยศรัทธาผู้สร้างชื่อ พญาสี่หนาทราชา เจ้าผู้ครองเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก วัดพระธาตุดอยกองมูตั้งอยู่บนยอดดอยกองมู สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1300 เมตร เดิมเรียกว่า วัดปลายดอย เป็นปูชนียสถานีที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน

พระธาตุเจดีย์ทั้ง 2 องค์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแม่ฮ่องสอนตลอดมา เมื่อถึงช่วงเทศกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันสงกรานต์ วันขึ้นไปใหม่ และวันออกพรรษา(ที่มีการตักบาตรดาวดึงส์) ประชาชนและพระภิกษุสามเณรในเมืองและตำบลใกล้เคียงต่างพากันขึ้นมานมัสการและบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนกัน ทั้งนี้พระธาตุดอยกองมู นอกจากเป็นที่สักการะแล้ว บริเวณพระธาตุยังสามารถเห็นทัศนียภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อย่างสวยงามและชัดเจนอีกด้วย

TODAY THIS MONTH TOTAL
35 882 14343
Copyright : 2018 KarnDernTang.com ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ตามกฎหมาย ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

Scroll To Top